Projekt na odległość

Jest to usługa skierowana dla tych klientów którzy:
posiadają nieruchomość na terenie Polski a przebywają poza granicami kraju lub z różnych przyczyn nie mogą uczestniczyć w procesie realizacji inwestycji.

Proces uzgodnień projektowych i realizacji inwestycji odbywa się drogą mailową i telefoniczną.
Po zatwierdzeniu projektu jest możliwość realizacji danego przedsięwzięcia.
Poszczególne etapy realizacji są fotografowane i wysyłane klientowi na wskazany adres mailowy.

DevilArt - strony internetowe